SkyMonk Client 2.19

SkyMonk Client 2.19

Letitbit – Freeware – Windows
Skymonk khách hàng là một chương trình mới cho dễ dàng và nhanh chóng tải về các tập tin từ các nguồn tài nguyên chia sẻ tệp đăng ký như Vip-File.com. ShareFlare.net và Sms4File.com trực tiếp và không cần phải chờ đợi. Cũng bạn có thể tải nhiều tập tin từ các nguồn lực hoàn toàn khác nhau. Với các khách hàng này, bạn không thể chỉ tải về tập tin từ các trang web, nhưng cũng có thể tải lên tập tin để chia sẻ tập tin. Khách hàng Skymonk-một khách hàng mà người dùng có thể nhanh chóng tải về bất kỳ tập tin cần thiết từ các trang web torrent thông thường và các hệ thống. Cùng lúc nhảy nhiều tập tin như là một trang Web thường xuyên, và với sự trao đổi.

Tổng quan

SkyMonk Client là một Freeware phần mềm trong danh mục Gia đình & Sở thích được phát triển bởi Letitbit.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 377 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của SkyMonk Client là 2.19, phát hành vào ngày 18/07/2013. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 04/05/2012.

SkyMonk Client đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

SkyMonk Client Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho SkyMonk Client!

Cài đặt

người sử dụng 377 UpdateStar có SkyMonk Client cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản